chuyển đổi Bạc (XAG) Dinar I-rắc (IQD)

XAG
ع.د

Bộ chuyển đổi Bạc/Dinar I-rắc được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of Iraq), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạc sang Dinar I-rắc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạc = 4 174 001.2264 Dinar I-rắc

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạc sang Dinar I-rắc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạc = 2 615 104.1990 Dinar I-rắc

Lịch sử Bạc / Dinar I-rắc

Lịch sử của giá hàng ngày XAG /IQD kể từ Thứ sáu, 31 Tháng bảy 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bạc = 41 740.0123 Dinar I-rắc

tối thiểu trên

1 Bạc = 26 151.0420 Dinar I-rắc

Lịch sử giá IQD / XAG

Date XAG/IQD
36 730.1554
36 651.8135
38 320.5620
38 564.9295
38 109.9329
37 873.8482
40 681.2227
40 717.7886
40 979.0110
40 435.2349
41 253.8692
40 160.2431
39 316.2488
38 280.6058
37 685.8916
36 239.3921
36 170.0206
36 030.4937
37 678.3038
38 283.6651
36 757.3847
38 683.8891
41 197.8609
40 294.2321
39 835.6030
41 582.6180
37 004.0229
36 496.7582
36 618.2149
39 657.0691
38 592.9155
31 306.8520
28 440.3994
29 266.3459
27 032.8456
28 105.6652
29 494.6454
28 895.6270
28 704.0407
28 972.3528
29 117.6831
30 059.4160
29 034.3040
28 278.5326
29 817.3885
32 392.4670
32 080.8427
33 561.7439
31 800.7533
32 551.9010
34 647.4709
28 909.3838

bảng chuyển đổi: Bạc/Dinar I-rắc

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạc XAG XAG IQD 37 198.89 Dinar I-rắc IQD
2 Bạc XAG XAG IQD 74 397.79 Dinar I-rắc IQD
3 Bạc XAG XAG IQD 111 596.68 Dinar I-rắc IQD
4 Bạc XAG XAG IQD 148 795.58 Dinar I-rắc IQD
5 Bạc XAG XAG IQD 185 994.47 Dinar I-rắc IQD
10 Bạc XAG XAG IQD 371 988.94 Dinar I-rắc IQD
15 Bạc XAG XAG IQD 557 983.41 Dinar I-rắc IQD
20 Bạc XAG XAG IQD 743 977.88 Dinar I-rắc IQD
25 Bạc XAG XAG IQD 929 972.35 Dinar I-rắc IQD
100 Bạc XAG XAG IQD 3 719 889.39 Dinar I-rắc IQD
500 Bạc XAG XAG IQD 18 599 446.95 Dinar I-rắc IQD

bảng chuyển đổi: XAG/IQD