tiền của Iraq : Dinar I-rắc ع.د

Iraq

Dinar I-rắc là đồng tiền của của Iraq. Mã của của Dinar I-rắc là IQD. Chúng tôi sử dụng ع.د làm biểu tượng của của Dinar I-rắc. Dinar I-rắc được chia thành 1000 fils. IQD được quy định bởi Central Bank of Iraq.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar I-rắc , tiền của Iraq

IQD/tiền tệ chuyển đổi
1 IQD = 0.0006 EUR
1 IQD = 0.0005 GBP
1 IQD = 0.0043 CNY
1 IQD = 0.0028 MYR
1 IQD = 0.0502 RUB
1 IQD = 0.0009 AUD
1 IQD = 0.0323 PHP
1 IQD = 0.0210 THB
1 IQD = 0.0736 JPY
1 IQD = 0.0000 BTC

tiền tệ/IQD chuyển đổi
1 VND = 0.0641 IQD
1 USD = 1479.4487 IQD
1 KRW = 1.3230 IQD
1 TWD = 53.1802 IQD
1 EUR = 1796.8200 IQD
1 GBP = 2090.1082 IQD
1 CNY = 230.3285 IQD
1 MYR = 359.4992 IQD
1 RUB = 19.9113 IQD
1 AUD = 1160.0770 IQD

Tiền Của Iraq

flag IQD