Tỷ giá hối đoái Vàng (XAU) Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

XAU

Bộ chuyển đổi Vàng/Lia Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of Turkey), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 3 664 529.7811 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 2 391 370.8274 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử Vàng / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /TRY kể từ Thứ tư, 5 Tháng một 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 36 645.2978 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

tối thiểu trên

1 Vàng = 23 913.7083 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử giá TRY / XAU

Date XAU/TRY
36 253.5140
36 246.4336
36 021.2454
35 096.9163
34 293.4440
33 627.6711
33 329.1234
33 185.9327
32 959.3261
32 429.3567
32 340.1036
32 896.1357
30 930.7407
30 404.2406
30 729.4957
30 663.3688
31 049.2325
31 515.7941
30 037.0590
30 665.6775
31 450.5936
31 225.0765
31 642.2413
31 418.9478
31 940.7185
32 104.6851
31 717.1093
30 658.4317
29 834.7713
30 073.6753
30 396.0365
30 215.0449
31 845.2173
31 456.1009
30 563.2615
30 359.6363
29 546.2867
28 502.8660
28 019.6723
27 744.8705
28 069.7617
28 698.4723
28 914.7985
28 744.6666
26 386.7852
26 116.3650
25 439.7768
24 771.7540
23 913.7083
24 833.2441
24 483.1451
24 886.0771

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

bảng chuyển đổi: Vàng/Lia Thổ Nhĩ Kỳ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU TRY 36 253.51 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
2 Vàng XAU XAU TRY 72 507.03 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
3 Vàng XAU XAU TRY 108 760.54 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
4 Vàng XAU XAU TRY 145 014.06 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
5 Vàng XAU XAU TRY 181 267.57 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
10 Vàng XAU XAU TRY 362 535.14 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
15 Vàng XAU XAU TRY 543 802.71 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
20 Vàng XAU XAU TRY 725 070.28 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
25 Vàng XAU XAU TRY 906 337.85 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
100 Vàng XAU XAU TRY 3 625 351.40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
500 Vàng XAU XAU TRY 18 126 757.00 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY

bảng chuyển đổi: XAU/TRY

.