chuyển đổi Vàng (XAU) Đô la Đài Loan mới (TWD)

XAU
$

Bộ chuyển đổi Vàng/Đô la Đài Loan mới được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan)), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 5 788 245.6650 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 4 785 165.8513 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Vàng / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /TWD kể từ Thứ bảy, 17 Tháng bảy 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 57 882.4567 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

1 Vàng = 47 851.6585 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử giá TWD / XAU

Date XAU/TWD
53 706.4719
53 468.1846
51 287.2855
51 031.1856
51 774.7640
53 738.2254
54 021.1460
54 652.2931
54 089.7162
54 125.5937
53 700.3983
54 703.9767
54 296.3474
55 189.5240
54 968.6815
55 484.3549
55 015.7412
55 693.0927
56 561.6646
53 360.3967
53 137.0672
52 161.6876
50 729.7660
49 955.7302
51 027.5617
49 917.6508
49 746.7143
49 862.3289
50 196.9115
49 854.8114
49 575.7603
49 287.9962
49 606.1647
50 264.9726
51 711.9175
50 753.0369
49 844.2825
50 298.6869
49 329.1674
49 195.2153
49 325.9860
48 456.6261
49 037.9333
49 587.4544
50 238.9934
50 232.1398
50 385.7361
49 704.5587
48 134.5485
50 637.9451
50 443.3808
50 884.7308

Tiền Của Đài Loan

bảng chuyển đổi: Vàng/Đô la Đài Loan mới

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU TWD 53 511.12 Đô la Đài Loan mới TWD
2 Vàng XAU XAU TWD 107 022.24 Đô la Đài Loan mới TWD
3 Vàng XAU XAU TWD 160 533.36 Đô la Đài Loan mới TWD
4 Vàng XAU XAU TWD 214 044.49 Đô la Đài Loan mới TWD
5 Vàng XAU XAU TWD 267 555.61 Đô la Đài Loan mới TWD
10 Vàng XAU XAU TWD 535 111.22 Đô la Đài Loan mới TWD
15 Vàng XAU XAU TWD 802 666.82 Đô la Đài Loan mới TWD
20 Vàng XAU XAU TWD 1 070 222.43 Đô la Đài Loan mới TWD
25 Vàng XAU XAU TWD 1 337 778.04 Đô la Đài Loan mới TWD
100 Vàng XAU XAU TWD 5 351 112.16 Đô la Đài Loan mới TWD
500 Vàng XAU XAU TWD 26 755 560.80 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi: XAU/TWD

.