chuyển đổi Vàng (XAU) Đô la Đài Loan mới (TWD)

XAU
$

Bộ chuyển đổi Vàng/Đô la Đài Loan mới được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan)), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 5 896 501.7048 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 4 958 177.1896 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Vàng / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /TWD kể từ Thứ sáu, 7 Tháng một 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 58 965.0170 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

1 Vàng = 49 581.7719 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử giá TWD / XAU

Date XAU/TWD
57 877.1140
58 535.7101
58 239.6894
57 006.8701
56 222.2435
55 380.3867
55 040.4319
54 700.1699
54 097.3936
54 017.3904
54 137.7222
54 689.4291
53 370.8570
52 668.6813
53 396.1356
52 826.5280
53 101.9478
54 089.0740
51 812.6745
52 502.3266
53 219.0369
52 623.0477
52 858.4860
52 317.1858
53 356.5027
53 706.4719
53 468.1846
51 287.2855
51 031.1856
51 774.7640
53 738.2254
54 021.1460
54 652.2931
54 089.7162
54 125.5937
53 700.3983
54 703.9767
54 296.3474
55 189.5240
54 968.6815
55 484.3549
55 015.7412
55 693.0927
56 561.6646
53 360.3967
53 137.0672
52 161.6876
50 729.7660
49 955.7302
51 027.5617
49 917.6508
49 746.7143

Tiền Của Đài Loan

bảng chuyển đổi: Vàng/Đô la Đài Loan mới

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU TWD 57 865.90 Đô la Đài Loan mới TWD
2 Vàng XAU XAU TWD 115 731.79 Đô la Đài Loan mới TWD
3 Vàng XAU XAU TWD 173 597.69 Đô la Đài Loan mới TWD
4 Vàng XAU XAU TWD 231 463.59 Đô la Đài Loan mới TWD
5 Vàng XAU XAU TWD 289 329.49 Đô la Đài Loan mới TWD
10 Vàng XAU XAU TWD 578 658.97 Đô la Đài Loan mới TWD
15 Vàng XAU XAU TWD 867 988.46 Đô la Đài Loan mới TWD
20 Vàng XAU XAU TWD 1 157 317.94 Đô la Đài Loan mới TWD
25 Vàng XAU XAU TWD 1 446 647.43 Đô la Đài Loan mới TWD
100 Vàng XAU XAU TWD 5 786 589.70 Đô la Đài Loan mới TWD
500 Vàng XAU XAU TWD 28 932 948.50 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi: XAU/TWD

.