chuyển đổi Vàng (XAU) Đô la Đài Loan mới (TWD)

XAU
$

Bộ chuyển đổi Vàng/Đô la Đài Loan mới được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan)), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 5 460 147.2015 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 4 715 330.7820 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Vàng / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /TWD kể từ Thứ bảy, 5 Tháng mười hai 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 54 601.4720 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

1 Vàng = 47 153.3078 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử giá TWD / XAU

Date XAU/TWD
49 555.0098
49 606.1647
50 264.9726
51 711.9175
50 753.0369
49 844.2825
50 298.6869
49 329.1674
49 195.2153
49 325.9860
48 456.6261
49 037.9333
49 587.4544
50 238.9934
50 232.1398
50 385.7361
49 704.5587
48 134.5485
50 637.9451
50 443.3808
50 884.7308
50 556.0963
50 131.3517
49 485.5657
49 870.7148
51 614.9548
52 483.4416
52 534.3566
52 621.7090
52 425.3009
50 937.7670
50 062.6629
49 533.6111
49 816.9404
49 208.8812
49 118.9711
48 865.8102
49 273.1776
48 801.2374
47 676.6387
47 979.6577
50 378.3707
50 938.0645
51 066.3669
51 924.9569
51 835.5353
51 457.3918
51 787.5563
54 601.4720
52 787.4880
52 907.0330
51 390.8257
52 637.0314

Tiền Của Đài Loan

bảng chuyển đổi: Vàng/Đô la Đài Loan mới

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU TWD 49 555.01 Đô la Đài Loan mới TWD
2 Vàng XAU XAU TWD 99 110.02 Đô la Đài Loan mới TWD
3 Vàng XAU XAU TWD 148 665.03 Đô la Đài Loan mới TWD
4 Vàng XAU XAU TWD 198 220.04 Đô la Đài Loan mới TWD
5 Vàng XAU XAU TWD 247 775.05 Đô la Đài Loan mới TWD
10 Vàng XAU XAU TWD 495 550.10 Đô la Đài Loan mới TWD
15 Vàng XAU XAU TWD 743 325.15 Đô la Đài Loan mới TWD
20 Vàng XAU XAU TWD 991 100.20 Đô la Đài Loan mới TWD
25 Vàng XAU XAU TWD 1 238 875.25 Đô la Đài Loan mới TWD
100 Vàng XAU XAU TWD 4 955 500.98 Đô la Đài Loan mới TWD
500 Vàng XAU XAU TWD 24 777 504.90 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi: XAU/TWD