Tỷ giá hối đoái của DogeCoin

XDG/tiền tệ chuyển đổi
1 XDG = 304.5263 KRW
1 XDG = 0.2263 EUR
1 XDG = 0.1944 GBP
1 XDG = 1.1126 MYR
1 XDG = 19.5517 RUB
1 XDG = 13.0589 PHP
1 XDG = 29.5426 JPY
1 XDG = 3881.8033 IDR
1 XDG = 8.4682 THB
1 XDG = 0.9862 AED

tiền tệ/XDG chuyển đổi
1 VND = 0.0002 XDG
1 USD = 3.7247 XDG
1 TWD = 0.1335 XDG
1 CNY = 0.5771 XDG
1 KRW = 0.0033 XDG
1 EUR = 4.4197 XDG
1 GBP = 5.1452 XDG
1 MYR = 0.8988 XDG
1 RUB = 0.0511 XDG
1 PHP = 0.0766 XDG

DogeCoin

flag XDG
  • ISO4217 : XDG