Tỷ giá hối đoái của Ripple

XRP/tiền tệ chuyển đổi
1 XRP = 7.1006 CNY
1 XRP = 0.9590 EUR
1 XRP = 30.9251 TWD
1 XRP = 0.8076 GBP
1 XRP = 56.5381 PHP
1 XRP = 126.8434 JPY
1 XRP = 0.0000 BTC
1 XRP = 37.0094 THB
1 XRP = 4.6164 MYR
1 XRP = 77.1651 RUB

tiền tệ/XRP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XRP
1 USD = 0.8990 XRP
1 AOA = 0.0015 XRP
1 KRW = 0.0008 XRP
1 CNY = 0.1408 XRP
1 EUR = 1.0428 XRP
1 TWD = 0.0323 XRP
1 GBP = 1.2382 XRP
1 PHP = 0.0177 XRP
1 JPY = 0.0079 XRP

Ripple

flag XRP
  • ISO4217 : XRP