Tỷ giá hối đoái của Ripple

XRP/tiền tệ chuyển đổi
1 XRP = 1.3828 CNY
1 XRP = 0.1743 EUR
1 XRP = 21.1830 JPY
1 XRP = 0.1575 GBP
1 XRP = 6.2228 THB
1 XRP = 0.2849 AUD
1 XRP = 0.8442 MYR
1 XRP = 1787.3862 LAK
1 XRP = 0.2692 CAD
1 XRP = 14.0184 RUB

tiền tệ/XRP chuyển đổi
1 VND = 0.0002 XRP
1 USD = 5.0600 XRP
1 KRW = 0.0042 XRP
1 TWD = 0.1717 XRP
1 CNY = 0.7232 XRP
1 EUR = 5.7378 XRP
1 JPY = 0.0472 XRP
1 GBP = 6.3479 XRP
1 THB = 0.1607 XRP
1 AUD = 3.5104 XRP

Ripple

flag XRP
  • ISO4217 : XRP