Tỷ giá hối đoái của Ripple

XRP/tiền tệ chuyển đổi
1 XRP = 8.2092 CNY
1 XRP = 1.0477 EUR
1 XRP = 5.2020 MYR
1 XRP = 0.9022 GBP
1 XRP = 136.6266 JPY
1 XRP = 96.4888 RUB
1 XRP = 1.6203 AUD
1 XRP = 0.0000 BTC
1 XRP = 18312.9844 IDR
1 XRP = 60.9865 PHP

tiền tệ/XRP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XRP
1 USD = 0.7918 XRP
1 KRW = 0.0007 XRP
1 TWD = 0.0282 XRP
1 CNY = 0.1218 XRP
1 EUR = 0.9545 XRP
1 MYR = 0.1922 XRP
1 GBP = 1.1084 XRP
1 JPY = 0.0073 XRP
1 RUB = 0.0104 XRP

Ripple

flag XRP
  • ISO4217 : XRP