chuyển đổi Đồng Kwanza Mới của Angola (AON) Lev Bulgaria (BGN)

AON
лв

Bộ chuyển đổi Đồng Kwanza Mới của Angola/Lev Bulgaria được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bulgarian National Bank), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

bảng chuyển đổi: Đồng Kwanza Mới của Angola/Lev Bulgaria

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
100 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 0.45 Lev Bulgaria BGN
200 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 0.91 Lev Bulgaria BGN
300 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 1.36 Lev Bulgaria BGN
400 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 1.82 Lev Bulgaria BGN
500 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 2.27 Lev Bulgaria BGN
1 000 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 4.54 Lev Bulgaria BGN
1 500 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 6.81 Lev Bulgaria BGN
2 000 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 9.09 Lev Bulgaria BGN
2 500 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 11.36 Lev Bulgaria BGN
10 000 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 45.43 Lev Bulgaria BGN
50 000 Đồng Kwanza Mới của Angola AON AON BGN 227.15 Lev Bulgaria BGN

bảng chuyển đổi: AON/BGN

.