chuyển đổi Đồng Schiling Áo (ATS) Lari Gruzia (GEL)

ATS

Bộ chuyển đổi Đồng Schiling Áo/Lari Gruzia được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (National Bank of Georgia), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Lari Gruzia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 304.67722 Lari Gruzia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Lari Gruzia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 261.59822 Lari Gruzia

Lịch sử Đồng Schiling Áo / Lari Gruzia

Lịch sử của giá hàng ngày ATS /GEL kể từ Thứ sáu, 16 Tháng mười 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Schiling Áo = 0.30468 Lari Gruzia

tối thiểu trên

1 Đồng Schiling Áo = 0.26160 Lari Gruzia

Lịch sử giá GEL / ATS

Date ATS/GEL
0.26238
0.26470
0.26435
0.26462
0.26695
0.26786
0.26698
0.26544
0.26477
0.26434
0.26528
0.26552
0.26566
0.27115
0.27206
0.27264
0.27269
0.27837
0.27819
0.28981
0.29293
0.29996
0.30218
0.30277
0.30286
0.30150
0.29649
0.29413
0.28908
0.28832
0.28679
0.29158
0.29305
0.29051
0.29120
0.29029
0.29253
0.28965
0.29251
0.29295
0.29132
0.29126
0.29135
0.28998
0.28932
0.28530
0.28530
0.28615
0.27496
0.27677
0.27624

bảng chuyển đổi: Đồng Schiling Áo/Lari Gruzia

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
10 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 2.64 Lari Gruzia GEL
20 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 5.29 Lari Gruzia GEL
30 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 7.93 Lari Gruzia GEL
40 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 10.57 Lari Gruzia GEL
50 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 13.21 Lari Gruzia GEL
100 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 26.43 Lari Gruzia GEL
150 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 39.64 Lari Gruzia GEL
200 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 52.86 Lari Gruzia GEL
250 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 66.07 Lari Gruzia GEL
1 000 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 264.28 Lari Gruzia GEL
5 000 Đồng Schiling Áo ATS ATS GEL 1 321.40 Lari Gruzia GEL

bảng chuyển đổi: ATS/GEL