tiền của Burundi : Franc Burundi Fr

Burundi

Franc Burundi là đồng tiền của của Burundi. Mã của của Franc Burundi là BIF. Chúng tôi sử dụng Fr làm biểu tượng của của Franc Burundi. Franc Burundi được chia thành 100 centimes. BIF được quy định bởi Bank of the Republic of Burundi.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Franc Burundi , tiền của Burundi

BIF/tiền tệ chuyển đổi
1 BIF = 0.0004 EUR
1 BIF = 0.0033 CNY
1 BIF = 0.0533 JPY
1 BIF = 0.0021 MYR
1 BIF = 0.0004 GBP
1 BIF = 0.0000 BTC
1 BIF = 0.0007 AUD
1 BIF = 0.0154 THB
1 BIF = 0.0387 RUB
1 BIF = 4.7980 LAK

tiền tệ/BIF chuyển đổi
1 VND = 0.0842 BIF
1 USD = 1943.7270 BIF
1 TWD = 69.3976 BIF
1 KRW = 1.7636 BIF
1 EUR = 2360.1900 BIF
1 CNY = 300.3279 BIF
1 JPY = 18.7443 BIF
1 MYR = 480.6434 BIF
1 GBP = 2657.4138 BIF
1 BTC = 62886078.7825 BIF

Tiền Của Burundi

flag BIF