Tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ (CNY) Đô la Đài Loan mới (TWD)

¥
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi CNY/TWD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 429.9237 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 429.9237 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Nhân dân tệ / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /TWD kể từ Thứ sáu, 1 Tháng một 1999.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 5.210836472153 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 3.662952541076 Đô la Đài Loan mới
Date CNY/TWD
4.3361
4.3361
4.3361
4.3048
4.3132
4.3312
4.3203
4.3263
4.3263
4.3263
4.3195
4.3239
4.3137
4.3257
4.3379
4.3413
4.3414
4.3265
4.3353
4.3317
4.3297
4.3433
4.3435
4.3435
4.3348
4.3296
4.3326
4.3345
4.3511
4.3526
4.3526
4.3364
4.3407
4.3375
4.3404
4.3445
4.3449
4.3449
4.3341
4.3445
4.3266
4.3159
4.3269
4.3268
4.3267
4.3329
4.3032
4.3081
4.3213
4.3275
chuyển đổi trong Kết quả -
1 CNY TWD 1 Nhân dân tệ CNY = 4.34 Đô la Đài Loan mới TWD
2 CNY TWD 2 Nhân dân tệ CNY = 8.67 Đô la Đài Loan mới TWD
15 CNY TWD 15 Nhân dân tệ CNY = 65.04 Đô la Đài Loan mới TWD
50 CNY TWD 50 Nhân dân tệ CNY = 216.81 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi

Nhân dân tệ (CNY)/Đô la Đài Loan mới (TWD)
1 Nhân dân tệ = 4.34 Đô la Đài Loan mới
2 Nhân dân tệ = 8.67 Đô la Đài Loan mới
3 Nhân dân tệ = 13.01 Đô la Đài Loan mới
4 Nhân dân tệ = 17.34 Đô la Đài Loan mới
5 Nhân dân tệ = 21.68 Đô la Đài Loan mới
6 Nhân dân tệ = 26.02 Đô la Đài Loan mới
7 Nhân dân tệ = 30.35 Đô la Đài Loan mới
8 Nhân dân tệ = 34.69 Đô la Đài Loan mới
9 Nhân dân tệ = 39.02 Đô la Đài Loan mới
10 Nhân dân tệ = 43.36 Đô la Đài Loan mới
15 Nhân dân tệ = 65.04 Đô la Đài Loan mới
20 Nhân dân tệ = 86.72 Đô la Đài Loan mới
25 Nhân dân tệ = 108.40 Đô la Đài Loan mới
30 Nhân dân tệ = 130.08 Đô la Đài Loan mới
40 Nhân dân tệ = 173.44 Đô la Đài Loan mới
50 Nhân dân tệ = 216.81 Đô la Đài Loan mới
60 Nhân dân tệ = 260.17 Đô la Đài Loan mới
70 Nhân dân tệ = 303.53 Đô la Đài Loan mới
80 Nhân dân tệ = 346.89 Đô la Đài Loan mới
90 Nhân dân tệ = 390.25 Đô la Đài Loan mới
100 Nhân dân tệ = 433.61 Đô la Đài Loan mới
150 Nhân dân tệ = 650.42 Đô la Đài Loan mới
200 Nhân dân tệ = 867.22 Đô la Đài Loan mới
500 Nhân dân tệ = 2 168.05 Đô la Đài Loan mới
1 000 Nhân dân tệ = 4 336.10 Đô la Đài Loan mới