tiền của Algeria : Dinar Algeria د.ج

Algeria

Dinar Algeria là đồng tiền của của Algeria. Mã của của Dinar Algeria là DZD. Chúng tôi sử dụng د.ج làm biểu tượng của của Dinar Algeria. Dinar Algeria được chia thành 100 santeems. DZD được quy định bởi Bank of Algeria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Algeria , tiền của Algeria

DZD/tiền tệ chuyển đổi
1 DZD = 0.0065 EUR
1 DZD = 0.0510 CNY
1 DZD = 0.8077 JPY
1 DZD = 0.5902 RUB
1 DZD = 0.0058 GBP
1 DZD = 0.0105 AUD
1 DZD = 0.0316 MYR
1 DZD = 0.2352 THB
1 DZD = 0.3733 PHP
1 DZD = 0.0000 BTC

tiền tệ/DZD chuyển đổi
1 VND = 0.0056 DZD
1 USD = 128.9064 DZD
1 KRW = 0.1167 DZD
1 TWD = 4.5201 DZD
1 EUR = 154.2210 DZD
1 CNY = 19.5996 DZD
1 JPY = 1.2381 DZD
1 RUB = 1.6944 DZD
1 GBP = 171.5299 DZD
1 AUD = 95.2034 DZD
500 Algerian dinars
2000 Algerian dinars
100 Algerian dinars
1000 Algerian dinars
200 Algerian dinars
Algerian dinars

Tiền Của Algeria

flag DZD