tiền của Ai Cập : Bảng Ai Cập ج.م

Ai Cập

Bảng Ai Cập là đồng tiền của của Ai Cập. Mã của của Bảng Ai Cập là EGP. Chúng tôi sử dụng ج.م làm biểu tượng của của Bảng Ai Cập. Bảng Ai Cập được chia thành 100 piastres. EGP được quy định bởi Central Bank of Egypt.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Ai Cập , tiền của Ai Cập

50p Mısır lirası
20 Mısır lirası
100 Mısır lirası
1 Mısır lirası
10 Mısır lirası
5 Mısır lirası
10p Mısır lirası
5p Mısır lirası