tiền của Ai Cập : Bảng Ai Cập ج.م

Ai Cập

Bảng Ai Cập là đồng tiền của của Ai Cập. Mã của của Bảng Ai Cập là EGP. Chúng tôi sử dụng ج.م làm biểu tượng của của Bảng Ai Cập. Bảng Ai Cập được chia thành 100 piastres. EGP được quy định bởi Central Bank of Egypt.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Ai Cập , tiền của Ai Cập

50p Bảng Ai Cập
20 Bảng Ai Cập
100 Bảng Ai Cập
1 Bảng Ai Cập
10 Bảng Ai Cập
5 Bảng Ai Cập
10p Bảng Ai Cập
5p Bảng Ai Cập
1p Bảng Ai Cập
50 Bảng Ai Cập
25p Bảng Ai Cập
200 Bảng Ai Cập
Bảng Ai Cập

Tiền Của Ai Cập

flag EGP