chuyển đổi Nakfa Eritrea (ERN) Đồng Việt Nam (VND)

Nfk

Bộ chuyển đổi Nakfa Eritrea/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Eritrea, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nakfa Eritrea sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nakfa Eritrea = 158 360.5328 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nakfa Eritrea sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nakfa Eritrea = 152 107.4866 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Nakfa Eritrea/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 1 551.47 Đồng Việt Nam VND
2 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 3 102.94 Đồng Việt Nam VND
3 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 4 654.41 Đồng Việt Nam VND
4 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 6 205.88 Đồng Việt Nam VND
5 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 7 757.35 Đồng Việt Nam VND
10 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 15 514.70 Đồng Việt Nam VND
15 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 23 272.05 Đồng Việt Nam VND
20 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 31 029.39 Đồng Việt Nam VND
25 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 38 786.74 Đồng Việt Nam VND
100 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 155 146.97 Đồng Việt Nam VND
500 Nakfa Eritrea ERN ERN VND 775 734.85 Đồng Việt Nam VND

Lịch sử Nakfa Eritrea / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày ERN /VND kể từ Thứ sáu, 5 Tháng bảy 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Nakfa Eritrea = 1 583.6053 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Nakfa Eritrea = 1 521.0749 Đồng Việt Nam
Date ERN/VND
1 551.8443
1 538.2801
1 535.4208
1 545.3554
1 547.9768
1 553.6969
1 541.2075
1 556.4300
1 567.1169
1 567.6172
1 563.3276
1 557.3267
1 563.4426
1 581.6876
1 558.2794
1 551.5783
1 548.2432
1 545.8739
1 545.9456
1 548.9623
1 556.5387
1 550.5204
1 545.4875
1 543.2310
1 542.8908
1 546.2591
1 543.2243
1 543.4645
1 546.3684
1 545.9898
1 535.3216
1 547.3337
1 545.3434
1 545.6144
1 551.8491
1 546.5690
1 548.6845
1 547.7852
1 547.5800
1 549.9853
1 545.5587
1 553.0707
1 543.6682
1 546.0145
1 549.2412
1 550.5207
1 544.0431
1 541.2565
1 544.8034
1 554.4177
1 548.8795
1 549.6231