tiền của Fiji : Đô la Fiji $

Fiji

Đô La Fiji là đồng tiền của của Fiji. Mã của của Đô la Fiji là FJD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Fiji. Đô La Fiji được chia thành 100 cents. FJD được quy định bởi Reserve Bank of Fiji.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Fiji , tiền của Fiji

FJD/tiền tệ chuyển đổi
1 FJD = 3.1495 CNY
1 FJD = 0.4045 EUR
1 FJD = 49.8243 JPY
1 FJD = 0.3605 GBP
1 FJD = 36.6455 RUB
1 FJD = 0.6563 AUD
1 FJD = 1.9645 MYR
1 FJD = 14.5334 THB
1 FJD = 23.1324 PHP
1 FJD = 1.8074 PLN

Tiền Của Fiji

flag FJD