chuyển đổi Dalasi Gambia (GMD) Đồng Metical Mozambique (MZM)

D
MZM

Bộ chuyển đổi Dalasi Gambia/Đồng Metical Mozambique được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of The Gambia), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Đồng Metical Mozambique là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dalasi Gambia = 138 203.5911 Đồng Metical Mozambique

Ngày xấu nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Đồng Metical Mozambique là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dalasi Gambia = 118 332.9505 Đồng Metical Mozambique

bảng chuyển đổi: Dalasi Gambia/Đồng Metical Mozambique

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 1 370.27 Đồng Metical Mozambique MZM
2 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 2 740.54 Đồng Metical Mozambique MZM
3 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 4 110.80 Đồng Metical Mozambique MZM
4 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 5 481.07 Đồng Metical Mozambique MZM
5 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 6 851.34 Đồng Metical Mozambique MZM
10 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 13 702.68 Đồng Metical Mozambique MZM
15 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 20 554.02 Đồng Metical Mozambique MZM
20 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 27 405.36 Đồng Metical Mozambique MZM
25 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 34 256.70 Đồng Metical Mozambique MZM
100 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 137 026.81 Đồng Metical Mozambique MZM
500 Dalasi Gambia GMD GMD MZM 685 134.05 Đồng Metical Mozambique MZM

Lịch sử Dalasi Gambia / Đồng Metical Mozambique

Lịch sử của giá hàng ngày GMD /MZM kể từ Thứ sáu, 20 Tháng chín 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Dalasi Gambia = 1 382.0359 Đồng Metical Mozambique

tối thiểu trên

1 Dalasi Gambia = 1 183.3295 Đồng Metical Mozambique
Date GMD/MZM
1 375.5165
1 369.9088
1 369.3389
1 370.0013
1 365.0154
1 360.3752
1 351.8559
1 349.9683
1 347.1178
1 342.5283
1 340.5601
1 348.6251
1 331.8535
1 323.8916
1 333.1440
1 332.2844
1 326.7587
1 317.0412
1 312.1825
1 320.1310
1 316.3305
1 319.9583
1 294.4445
1 299.9574
1 307.6827
1 294.3093
1 279.8424
1 281.3183
1 265.9941
1 257.9778
1 248.5124
1 247.3657
1 238.1983
1 230.6381
1 207.4270
1 203.8687
1 194.6189
1 183.3295
1 193.1110
1 224.3577
1 232.1875
1 228.6516
1 238.9468
1 230.2056
1 225.3502
1 220.8881
1 212.7075
1 223.4261
1 223.2711
1 219.4290
1 223.4638
1 210.2706