Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Đô la Hồng Kông (HKD)

Bộ chuyển đổi VND/HKD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Hồng Kông là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 33,41 Đô la Hồng Kông

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Hồng Kông là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 33,41 Đô la Hồng Kông

VND/HKD chart

Lịch sử Đồng Việt Nam / Đô la Hồng Kông

Lịch sử của giá hàng ngày VND /HKD kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0,00055966199051704 Đô la Hồng Kông

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0,00033414977116619 Đô la Hồng Kông
Date VND/HKD
0.0003366
0.0003370
0.0003382
0.0003377
0.0003378
0.0003378
0.0003375
0.0003378
0.0003376
0.0003377
0.0003377
0.0003383
0.0003383
0.0003374
0.0003378
0.0003377
0.0003386
0.0003380
0.0003385
0.0003385
0.0003382
0.0003384
0.0003385
0.0003375
0.0003381
0.0003384
0.0003384
0.0003385
0.0003375
0.0003372
0.0003385
0.0003381
0.0003389
0.0003389
0.0003377
0.0003403
0.0003382
0.0003377
0.0003384
0.0003391
0.0003391
0.0003385
0.0003392
0.0003394
0.0003388
0.0003389
0.0003391
0.0003391
0.0003351
0.0003387
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 VND HKD 1 000 Đồng Việt Nam VND = 0.34 Đô la Hồng Kông HKD
2 000 VND HKD 2 000 Đồng Việt Nam VND = 0.67 Đô la Hồng Kông HKD
15 000 VND HKD 15 000 Đồng Việt Nam VND = 5.05 Đô la Hồng Kông HKD
50 000 VND HKD 50 000 Đồng Việt Nam VND = 16.83 Đô la Hồng Kông HKD

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Đô la Hồng Kông (HKD)
1 000 Đồng Việt Nam = 0.34 Đô la Hồng Kông
2 000 Đồng Việt Nam = 0.67 Đô la Hồng Kông
3 000 Đồng Việt Nam = 1.01 Đô la Hồng Kông
4 000 Đồng Việt Nam = 1.35 Đô la Hồng Kông
5 000 Đồng Việt Nam = 1.68 Đô la Hồng Kông
6 000 Đồng Việt Nam = 2.02 Đô la Hồng Kông
7 000 Đồng Việt Nam = 2.36 Đô la Hồng Kông
8 000 Đồng Việt Nam = 2.69 Đô la Hồng Kông
9 000 Đồng Việt Nam = 3.03 Đô la Hồng Kông
10 000 Đồng Việt Nam = 3.37 Đô la Hồng Kông
15 000 Đồng Việt Nam = 5.05 Đô la Hồng Kông
20 000 Đồng Việt Nam = 6.73 Đô la Hồng Kông
25 000 Đồng Việt Nam = 8.42 Đô la Hồng Kông
30 000 Đồng Việt Nam = 10.10 Đô la Hồng Kông
40 000 Đồng Việt Nam = 13.46 Đô la Hồng Kông
50 000 Đồng Việt Nam = 16.83 Đô la Hồng Kông
60 000 Đồng Việt Nam = 20.20 Đô la Hồng Kông
70 000 Đồng Việt Nam = 23.56 Đô la Hồng Kông
80 000 Đồng Việt Nam = 26.93 Đô la Hồng Kông
90 000 Đồng Việt Nam = 30.29 Đô la Hồng Kông
100 000 Đồng Việt Nam = 33.66 Đô la Hồng Kông
150 000 Đồng Việt Nam = 50.49 Đô la Hồng Kông
200 000 Đồng Việt Nam = 67.32 Đô la Hồng Kông
500 000 Đồng Việt Nam = 168.30 Đô la Hồng Kông
1 000 000 Đồng Việt Nam = 336.60 Đô la Hồng Kông