tiền của Nicaragua : Córdoba Nicaragua C$

Nicaragua

Córdoba Nicaragua là đồng tiền của của Nicaragua. Mã của của Córdoba Nicaragua là NIO. Chúng tôi sử dụng C$ làm biểu tượng của của Córdoba Nicaragua. Córdoba Nicaragua được chia thành 100 centavos. NIO được quy định bởi Central Bank of Nicaragua.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Córdoba Nicaragua , tiền của Nicaragua

50 Nikaragvos kordobų
20 Nikaragvos kordobų
50b Nikaragvos kordobų
10 Nikaragvos kordobų
500 Nikaragvos kordobų
100 Nikaragvos kordobų
Nikaragvos kordobų
200 Nikaragvos kordobų

Tiền Của Nicaragua

flag NIO