chuyển đổi Đồng Guilder Surinam (SRG) Đồng Manat Turkmenistan (TMM)

SRG
TMM

Bộ chuyển đổi Đồng Guilder Surinam/Đồng Manat Turkmenistan được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Manat Turkmenistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Guilder Surinam = 233.7103 Đồng Manat Turkmenistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Manat Turkmenistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Guilder Surinam = 79.2254 Đồng Manat Turkmenistan

bảng chuyển đổi: Đồng Guilder Surinam/Đồng Manat Turkmenistan

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 0.80 Đồng Manat Turkmenistan TMM
2 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 1.60 Đồng Manat Turkmenistan TMM
3 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 2.40 Đồng Manat Turkmenistan TMM
4 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 3.20 Đồng Manat Turkmenistan TMM
5 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 4.00 Đồng Manat Turkmenistan TMM
10 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 8.01 Đồng Manat Turkmenistan TMM
15 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 12.01 Đồng Manat Turkmenistan TMM
20 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 16.01 Đồng Manat Turkmenistan TMM
25 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 20.01 Đồng Manat Turkmenistan TMM
100 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 80.05 Đồng Manat Turkmenistan TMM
500 Đồng Guilder Surinam SRG SRG TMM 400.25 Đồng Manat Turkmenistan TMM

bảng chuyển đổi: SRG/TMM

Lịch sử Đồng Guilder Surinam / Đồng Manat Turkmenistan

Lịch sử của giá hàng ngày SRG /TMM kể từ Thứ hai, 15 Tháng sáu 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Guilder Surinam = 2.3371 Đồng Manat Turkmenistan

tối thiểu trên

1 Đồng Guilder Surinam = 0.7923 Đồng Manat Turkmenistan

Lịch sử giá TMM / SRG

Date SRG/TMM
0.8009
1.2013
1.1935
1.2000
1.1964
1.2012
1.1964
1.1990
1.1955
1.1972
1.1971
1.1956
1.1940
1.1971
1.1999
1.1944
1.1960
1.1950
1.1922
1.1949
1.2382
1.2139
1.2187
1.2382
1.2408
1.2397
1.2431
1.2165
1.1897
1.1949
1.1917
1.2165
1.2156
1.2179
1.2006
1.2146
2.3077
2.2860
2.3185
2.3099
2.2946
2.3073
2.2803
2.3103
2.2968
2.2967
2.3056
2.3331
2.3336
2.3001
2.3333
2.3006