chuyển đổi Đồng Guilder Surinam (SRG) Đồng Manat Turkmenistan (TMM)

SRG
TMM
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi SRG/TMM được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Manat Turkmenistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Guilder Surinam = 223,63 Đồng Manat Turkmenistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Manat Turkmenistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Guilder Surinam = 223,63 Đồng Manat Turkmenistan

Lịch sử Đồng Guilder Surinam / Đồng Manat Turkmenistan

Lịch sử của giá hàng ngày SRG /TMM kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Guilder Surinam = 5,3503860619406 Đồng Manat Turkmenistan

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Guilder Surinam = 2,236282119505 Đồng Manat Turkmenistan
Date SRG/TMM
2.3261
2.2935
2.3403
2.3404
2.3312
2.3004
2.3380
2.3404
2.2968
2.3064
2.3060
2.2966
2.2385
2.2431
2.2407
2.2930
2.2476
2.2390
2.2386
2.2433
2.3021
2.2454
2.2478
2.3069
2.3070
2.2976
2.2979
2.3452
2.3110
2.2389
2.2968
2.2965
2.2970
2.3378
2.2941
2.3403
2.2966
2.3455
2.3334
2.3334
2.2970
2.2363
2.3178
2.3524
2.3083
2.3085
2.3081
2.3429
2.3015
2.2476
chuyển đổi trong Kết quả -
1 SRG TMM 1 Đồng Guilder Surinam SRG = 2.33 Đồng Manat Turkmenistan TMM
2 SRG TMM 2 Đồng Guilder Surinam SRG = 4.65 Đồng Manat Turkmenistan TMM
15 SRG TMM 15 Đồng Guilder Surinam SRG = 34.89 Đồng Manat Turkmenistan TMM
50 SRG TMM 50 Đồng Guilder Surinam SRG = 116.31 Đồng Manat Turkmenistan TMM

bảng chuyển đổi

Đồng Guilder Surinam (SRG)/Đồng Manat Turkmenistan (TMM)
1 Đồng Guilder Surinam = 2.33 Đồng Manat Turkmenistan
2 Đồng Guilder Surinam = 4.65 Đồng Manat Turkmenistan
3 Đồng Guilder Surinam = 6.98 Đồng Manat Turkmenistan
4 Đồng Guilder Surinam = 9.30 Đồng Manat Turkmenistan
5 Đồng Guilder Surinam = 11.63 Đồng Manat Turkmenistan
6 Đồng Guilder Surinam = 13.96 Đồng Manat Turkmenistan
7 Đồng Guilder Surinam = 16.28 Đồng Manat Turkmenistan
8 Đồng Guilder Surinam = 18.61 Đồng Manat Turkmenistan
9 Đồng Guilder Surinam = 20.93 Đồng Manat Turkmenistan
10 Đồng Guilder Surinam = 23.26 Đồng Manat Turkmenistan
15 Đồng Guilder Surinam = 34.89 Đồng Manat Turkmenistan
20 Đồng Guilder Surinam = 46.52 Đồng Manat Turkmenistan
25 Đồng Guilder Surinam = 58.15 Đồng Manat Turkmenistan
30 Đồng Guilder Surinam = 69.78 Đồng Manat Turkmenistan
40 Đồng Guilder Surinam = 93.04 Đồng Manat Turkmenistan
50 Đồng Guilder Surinam = 116.31 Đồng Manat Turkmenistan
60 Đồng Guilder Surinam = 139.57 Đồng Manat Turkmenistan
70 Đồng Guilder Surinam = 162.83 Đồng Manat Turkmenistan
80 Đồng Guilder Surinam = 186.09 Đồng Manat Turkmenistan
90 Đồng Guilder Surinam = 209.35 Đồng Manat Turkmenistan
100 Đồng Guilder Surinam = 232.61 Đồng Manat Turkmenistan
150 Đồng Guilder Surinam = 348.92 Đồng Manat Turkmenistan
200 Đồng Guilder Surinam = 465.22 Đồng Manat Turkmenistan
500 Đồng Guilder Surinam = 1 163.05 Đồng Manat Turkmenistan
1 000 Đồng Guilder Surinam = 2 326.10 Đồng Manat Turkmenistan