Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Dalasi Gambia (GMD)

D
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/GMD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dalasi Gambia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 209.92 Dalasi Gambia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dalasi Gambia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 209.92 Dalasi Gambia

Lịch sử Đồng Việt Nam / Dalasi Gambia

Lịch sử của giá hàng ngày VND /GMD kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0022151526397 Dalasi Gambia

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.00084135716299572 Dalasi Gambia
Date VND/GMD
0.0022134
0.0022140
0.0022152
0.0022135
0.0022135
0.0022138
0.0022094
0.0022078
0.0022106
0.0022065
0.0022059
0.0022059
0.0022046
0.0022068
0.0021988
0.0022004
0.0022087
0.0022091
0.0022136
0.0022078
0.0022136
0.0022104
0.0022006
0.0022067
0.0021916
0.0021916
0.0021926
0.0021955
0.0021868
0.0021847
0.0021917
0.0021936
0.0021936
0.0021902
0.0021972
0.0021930
0.0021730
0.0021727
0.0021741
0.0021741
0.0021758
0.0021794
0.0021735
0.0021755
0.0021756
0.0021749
0.0021749
0.0021801
0.0021844
0.0021836
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 VND GMD 1 000 Đồng Việt Nam VND = 2.21 Dalasi Gambia GMD
2 000 VND GMD 2 000 Đồng Việt Nam VND = 4.43 Dalasi Gambia GMD
15 000 VND GMD 15 000 Đồng Việt Nam VND = 33.21 Dalasi Gambia GMD
50 000 VND GMD 50 000 Đồng Việt Nam VND = 110.69 Dalasi Gambia GMD

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Dalasi Gambia (GMD)
1 000 Đồng Việt Nam = 2.21 Dalasi Gambia
2 000 Đồng Việt Nam = 4.43 Dalasi Gambia
3 000 Đồng Việt Nam = 6.64 Dalasi Gambia
4 000 Đồng Việt Nam = 8.85 Dalasi Gambia
5 000 Đồng Việt Nam = 11.07 Dalasi Gambia
6 000 Đồng Việt Nam = 13.28 Dalasi Gambia
7 000 Đồng Việt Nam = 15.50 Dalasi Gambia
8 000 Đồng Việt Nam = 17.71 Dalasi Gambia
9 000 Đồng Việt Nam = 19.92 Dalasi Gambia
10 000 Đồng Việt Nam = 22.14 Dalasi Gambia
15 000 Đồng Việt Nam = 33.21 Dalasi Gambia
20 000 Đồng Việt Nam = 44.27 Dalasi Gambia
25 000 Đồng Việt Nam = 55.34 Dalasi Gambia
30 000 Đồng Việt Nam = 66.41 Dalasi Gambia
40 000 Đồng Việt Nam = 88.55 Dalasi Gambia
50 000 Đồng Việt Nam = 110.69 Dalasi Gambia
60 000 Đồng Việt Nam = 132.82 Dalasi Gambia
70 000 Đồng Việt Nam = 154.96 Dalasi Gambia
80 000 Đồng Việt Nam = 177.10 Dalasi Gambia
90 000 Đồng Việt Nam = 199.23 Dalasi Gambia
100 000 Đồng Việt Nam = 221.37 Dalasi Gambia
150 000 Đồng Việt Nam = 332.06 Dalasi Gambia
200 000 Đồng Việt Nam = 442.74 Dalasi Gambia
500 000 Đồng Việt Nam = 1 106.85 Dalasi Gambia
1 000 000 Đồng Việt Nam = 2 213.70 Dalasi Gambia