DAX DE30

12392 5 0,04 %
Thông tin
khai mạc 12379
phạm vi hàng ngày 12352 12402
phạm vi hàng tuần 12303 12422
phạm vi hàng năm 10388 12662
tuần -0,55%
tháng 3,56%
năm 17,11%