DAX DE30

10874 -45 -0,41 %
Thông tin
khai mạc 10906
phạm vi hàng ngày 10733 10912
phạm vi hàng tuần 10585 10988
phạm vi hàng năm 10585 13602
tuần 1,49%
tháng -3,92%
năm -15,47%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới