DAX DE30

11304 -15 -0,14 %
Thông tin
khai mạc 11324
phạm vi hàng ngày 11254 11347
phạm vi hàng tuần 11254 11347
phạm vi hàng năm 10388 11390
tuần -0,14%
tháng 1,04%
năm 6,83%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới