DAX DE30

12221 -26 -0,21 %
Thông tin
khai mạc 12271
phạm vi hàng ngày 12208 12290
phạm vi hàng tuần 12208 12343
phạm vi hàng năm 10388 12452
tuần -0,57%
tháng 4,39%
năm 15,5%