CAC40 FR40

5158 91 1,79 %
Thông tin
khai mạc 5057
phạm vi hàng ngày 5051 5164
phạm vi hàng tuần 4984 5164
phạm vi hàng năm 4606 5164
tuần 3,33%
tháng 3,14%
năm 8,96%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới