CAC40 FR40

4789 -41 -0,85 %
Thông tin
khai mạc 4852
phạm vi hàng ngày 4784 4868
phạm vi hàng tuần 4784 4868
phạm vi hàng năm 4730 5659
tuần -0,85%
tháng -4,55%
năm -9,69%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới