tiền của Brazil : Real Braxin R$

Brazil

Real Braxin là đồng tiền của của Brazil. Mã của của Real Braxin là BRL. Chúng tôi sử dụng R$ làm biểu tượng của của Real Braxin. Real Braxin được chia thành 100 centavos. BRL được quy định bởi Central Bank of Brazil.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Real Braxin , tiền của Brazil

BRL/tiền tệ chuyển đổi
1 BRL = 1.3141 CNY
1 BRL = 20.0662 JPY
1 BRL = 0.1661 EUR
1 BRL = 0.1487 GBP
1 BRL = 5.8780 THB
1 BRL = 0.2701 AUD
1 BRL = 0.8006 MYR
1 BRL = 0.2552 CAD
1 BRL = 1698.8355 LAK
1 BRL = 13.2747 RUB

tiền tệ/BRL chuyển đổi
1 USD = 5.3284 BRL
1 VND = 0.0002 BRL
1 KRW = 0.0044 BRL
1 TWD = 0.1808 BRL
1 CNY = 0.7610 BRL
1 JPY = 0.0498 BRL
1 EUR = 6.0214 BRL
1 GBP = 6.7258 BRL
1 THB = 0.1701 BRL
1 AUD = 3.7021 BRL
5 ρεάλ Βραζιλίας
100 ρεάλ Βραζιλίας
2 ρεάλ Βραζιλίας
10 ρεάλ Βραζιλίας
ρεάλ Βραζιλίας
50 ρεάλ Βραζιλίας
1 ρεάλ Βραζιλίας
20 ρεάλ Βραζιλίας

Tiền Của Brazil