tiền của Brazil : Real Braxin R$

Brazil

Real Braxin là đồng tiền của của Brazil. Mã của của Real Braxin là BRL. Chúng tôi sử dụng R$ làm biểu tượng của của Real Braxin. Real Braxin được chia thành 100 centavos. BRL được quy định bởi Central Bank of Brazil.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Real Braxin , tiền của Brazil

BRL/tiền tệ chuyển đổi
1 BRL = 0.1563 EUR
1 BRL = 1.2248 CNY
1 BRL = 19.4519 JPY
1 BRL = 14.0476 RUB
1 BRL = 0.1393 GBP
1 BRL = 0.2529 AUD
1 BRL = 0.7609 MYR
1 BRL = 5.6470 THB
1 BRL = 8.9497 PHP
1 BRL = 0.0000 BTC

tiền tệ/BRL chuyển đổi
1 USD = 5.3735 BRL
1 VND = 0.0002 BRL
1 KRW = 0.0049 BRL
1 TWD = 0.1886 BRL
1 EUR = 6.3971 BRL
1 CNY = 0.8165 BRL
1 JPY = 0.0514 BRL
1 RUB = 0.0712 BRL
1 GBP = 7.1810 BRL
1 AUD = 3.9543 BRL
5 Brazilian reals
100 Brazilian reals
2 Brazilian reals
10 Brazilian reals
Brazilian reals
50 Brazilian reals
1 Brazilian reals
20 Brazilian reals

Tiền Của Brazil