tiền của Brazil : Real Braxin R$

Brazil

Real Braxin là đồng tiền của của Brazil. Mã của của Real Braxin là BRL. Chúng tôi sử dụng R$ làm biểu tượng của của Real Braxin. Real Braxin được chia thành 100 centavos. BRL được quy định bởi Central Bank of Brazil.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Real Braxin , tiền của Brazil

BRL/tiền tệ chuyển đổi
1 BRL = 30.0834 JPY
1 BRL = 265.1312 KRW
1 BRL = 6.4080 TWD
1 BRL = 0.9575 MYR
1 BRL = 7.1410 THB
1 BRL = 0.7524 AED
1 BRL = 11.3407 PHP
1 BRL = 843.3066 KHR
1 BRL = 4243.2392 LAK
1 BRL = 3172.7322 IDR

tiền tệ/BRL chuyển đổi
1 VND = 0.0002 BRL
1 USD = 4.8806 BRL
1 CNY = 0.6901 BRL
1 EUR = 5.3134 BRL
1 JPY = 0.0332 BRL
1 KRW = 0.0038 BRL
1 TWD = 0.1561 BRL
1 MYR = 1.0444 BRL
1 THB = 0.1400 BRL
1 AED = 1.3290 BRL
5 Brazilian reals
100 Brazilian reals
2 Brazilian reals
10 Brazilian reals
Brazilian reals
50 Brazilian reals
1 Brazilian reals
20 Brazilian reals

Tiền Của Brazil

.