tiền của Brazil : Real Braxin R$

Brazil

Real Braxin là đồng tiền của của Brazil. Mã của của Real Braxin là BRL. Chúng tôi sử dụng R$ làm biểu tượng của của Real Braxin. Real Braxin được chia thành 100 centavos. BRL được quy định bởi Central Bank of Brazil.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Real Braxin , tiền của Brazil

BRL/tiền tệ chuyển đổi
1 BRL = 116.6627 AOA
1 BRL = 5.2555 TWD
1 BRL = 0.1377 GBP
1 BRL = 0.1612 EUR
1 BRL = 20.7841 JPY
1 BRL = 0.7887 MYR
1 BRL = 9.4638 PHP
1 BRL = 6.2988 THB
1 BRL = 0.0000 BTC
1 BRL = 1815.9934 LAK

tiền tệ/BRL chuyển đổi
1 VND = 0.0002 BRL
1 USD = 5.2891 BRL
1 CNY = 0.8180 BRL
1 KRW = 0.0045 BRL
1 AOA = 0.0086 BRL
1 TWD = 0.1903 BRL
1 GBP = 7.2646 BRL
1 EUR = 6.2020 BRL
1 JPY = 0.0481 BRL
1 MYR = 1.2679 BRL
5 เรียลบราซิล
100 เรียลบราซิล
2 เรียลบราซิล
10 เรียลบราซิล
เรียลบราซิล
50 เรียลบราซิล
1 เรียลบราซิล
20 เรียลบราซิล

Tiền Của Brazil