tiền của Brazil : Real Braxin R$

Brazil

Real Braxin là đồng tiền của của Brazil. Mã của của Real Braxin là BRL. Chúng tôi sử dụng R$ làm biểu tượng của của Real Braxin. Real Braxin được chia thành 100 centavos. BRL được quy định bởi Central Bank of Brazil.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Real Braxin , tiền của Brazil

BRL/tiền tệ chuyển đổi
1 BRL = 5.7834 TWD
1 BRL = 0.1804 EUR
1 BRL = 25.9364 JPY
1 BRL = 4.8758 CUP
1 BRL = 0.8296 MYR
1 BRL = 6.6319 THB
1 BRL = 95.6593 AOA
1 BRL = 0.1552 GBP
1 BRL = 10.6156 PHP
1 BRL = 3303.4345 LAK

tiền tệ/BRL chuyển đổi
1 VND = 0.0002 BRL
1 CNY = 0.7572 BRL
1 USD = 5.2812 BRL
1 KRW = 0.0040 BRL
1 TWD = 0.1729 BRL
1 EUR = 5.5443 BRL
1 JPY = 0.0386 BRL
1 CUP = 0.2051 BRL
1 MYR = 1.2053 BRL
1 THB = 0.1508 BRL
5 Real Brasil
100 Real Brasil
2 Real Brasil
10 Real Brasil
Real Brasil
50 Real Brasil
1 Real Brasil
20 Real Brasil

Tiền Của Brazil

.