tiền của Brazil : Real Braxin R$

Brazil

Real Braxin là đồng tiền của của Brazil. Mã của của Real Braxin là BRL. Chúng tôi sử dụng R$ làm biểu tượng của của Real Braxin. Real Braxin được chia thành 100 centavos. BRL được quy định bởi Central Bank of Brazil.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Real Braxin , tiền của Brazil

BRL/tiền tệ chuyển đổi
1 BRL = 5.8876 TWD
1 BRL = 1.3417 CNY
1 BRL = 10.3631 PHP
1 BRL = 25.4922 JPY
1 BRL = 13.1426 RUB
1 BRL = 6.8755 THB
1 BRL = 2531.8601 LAK
1 BRL = 0.1613 GBP
1 BRL = 0.8692 MYR
1 BRL = 2896.3227 IDR

tiền tệ/BRL chuyển đổi
1 VND = 0.0002 BRL
1 USD = 5.0599 BRL
1 KRW = 0.0040 BRL
1 EUR = 5.2636 BRL
1 TWD = 0.1698 BRL
1 CNY = 0.7453 BRL
1 PHP = 0.0965 BRL
1 JPY = 0.0392 BRL
1 RUB = 0.0761 BRL
1 THB = 0.1454 BRL
5 Real Brasil
100 Real Brasil
2 Real Brasil
10 Real Brasil
Real Brasil
50 Real Brasil
1 Real Brasil
20 Real Brasil

Tiền Của Brazil

.