chuyển đổi Đồng Markka Phần Lan (FIM) Kina Papua New Guinean (PGK)

FIM
K
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi FIM/PGK được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Kina Papua New Guinean là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Markka Phần Lan = 52.2770 Kina Papua New Guinean

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Kina Papua New Guinean là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Markka Phần Lan = 52.2770 Kina Papua New Guinean

Lịch sử Đồng Markka Phần Lan / Kina Papua New Guinean

Lịch sử của giá hàng ngày FIM /PGK kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Markka Phần Lan = 0.6782009946634 Kina Papua New Guinean

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Markka Phần Lan = 0.52277012242399 Kina Papua New Guinean
Date FIM/PGK
0.6365
0.6312
0.6261
0.6302
0.6268
0.6211
0.6210
0.6262
0.6352
0.6402
0.6395
0.6425
0.6425
0.6424
0.6417
0.6317
0.6270
0.6159
0.6188
0.6173
0.6173
0.6102
0.6333
0.6413
0.6456
0.6412
0.6396
0.6395
0.6428
0.6600
0.6506
0.6605
0.6531
0.6468
0.6468
0.6443
0.6379
0.6451
0.6431
0.6329
0.6315
0.6315
0.6306
0.6237
0.6240
0.6212
0.6211
0.6205
0.6205
0.6176
chuyển đổi trong Kết quả -
1 FIM PGK 1 Đồng Markka Phần Lan FIM = 0.64 Kina Papua New Guinean PGK
2 FIM PGK 2 Đồng Markka Phần Lan FIM = 1.27 Kina Papua New Guinean PGK
15 FIM PGK 15 Đồng Markka Phần Lan FIM = 9.54 Kina Papua New Guinean PGK
50 FIM PGK 50 Đồng Markka Phần Lan FIM = 31.80 Kina Papua New Guinean PGK

bảng chuyển đổi

Đồng Markka Phần Lan (FIM)/Kina Papua New Guinean (PGK)
1 Đồng Markka Phần Lan = 0.64 Kina Papua New Guinean
2 Đồng Markka Phần Lan = 1.27 Kina Papua New Guinean
3 Đồng Markka Phần Lan = 1.91 Kina Papua New Guinean
4 Đồng Markka Phần Lan = 2.54 Kina Papua New Guinean
5 Đồng Markka Phần Lan = 3.18 Kina Papua New Guinean
6 Đồng Markka Phần Lan = 3.82 Kina Papua New Guinean
7 Đồng Markka Phần Lan = 4.45 Kina Papua New Guinean
8 Đồng Markka Phần Lan = 5.09 Kina Papua New Guinean
9 Đồng Markka Phần Lan = 5.72 Kina Papua New Guinean
10 Đồng Markka Phần Lan = 6.36 Kina Papua New Guinean
15 Đồng Markka Phần Lan = 9.54 Kina Papua New Guinean
20 Đồng Markka Phần Lan = 12.72 Kina Papua New Guinean
25 Đồng Markka Phần Lan = 15.90 Kina Papua New Guinean
30 Đồng Markka Phần Lan = 19.08 Kina Papua New Guinean
40 Đồng Markka Phần Lan = 25.44 Kina Papua New Guinean
50 Đồng Markka Phần Lan = 31.80 Kina Papua New Guinean
60 Đồng Markka Phần Lan = 38.16 Kina Papua New Guinean
70 Đồng Markka Phần Lan = 44.52 Kina Papua New Guinean
80 Đồng Markka Phần Lan = 50.88 Kina Papua New Guinean
90 Đồng Markka Phần Lan = 57.24 Kina Papua New Guinean
100 Đồng Markka Phần Lan = 63.60 Kina Papua New Guinean
150 Đồng Markka Phần Lan = 95.40 Kina Papua New Guinean
200 Đồng Markka Phần Lan = 127.20 Kina Papua New Guinean
500 Đồng Markka Phần Lan = 318.00 Kina Papua New Guinean
1 000 Đồng Markka Phần Lan = 636.00 Kina Papua New Guinean