chuyển đổi Dalasi Gambia (GMD) Drachma Hy Lạp (GRD)

D
GRD

Bộ chuyển đổi Dalasi Gambia/Drachma Hy Lạp được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of The Gambia), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Drachma Hy Lạp là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dalasi Gambia = 628.2866 Drachma Hy Lạp

Ngày xấu nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Drachma Hy Lạp là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dalasi Gambia = 534.1763 Drachma Hy Lạp

bảng chuyển đổi: Dalasi Gambia/Drachma Hy Lạp

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 5.51 Drachma Hy Lạp GRD
2 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 11.02 Drachma Hy Lạp GRD
3 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 16.52 Drachma Hy Lạp GRD
4 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 22.03 Drachma Hy Lạp GRD
5 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 27.54 Drachma Hy Lạp GRD
10 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 55.08 Drachma Hy Lạp GRD
15 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 82.61 Drachma Hy Lạp GRD
20 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 110.15 Drachma Hy Lạp GRD
25 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 137.69 Drachma Hy Lạp GRD
100 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 550.76 Drachma Hy Lạp GRD
500 Dalasi Gambia GMD GMD GRD 2 753.80 Drachma Hy Lạp GRD

bảng chuyển đổi: GMD/GRD

Lịch sử Dalasi Gambia / Drachma Hy Lạp

Lịch sử của giá hàng ngày GMD /GRD kể từ Thứ bảy, 29 Tháng hai 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Dalasi Gambia = 6.2829 Drachma Hy Lạp

tối thiểu trên

1 Dalasi Gambia = 5.3418 Drachma Hy Lạp

Lịch sử giá GRD / GMD

Date GMD/GRD
5.4659
5.4600
5.4958
5.4807
5.4489
5.4517
5.4191
5.3740
5.3877
5.3806
5.4199
5.4363
5.5105
5.5601
5.5517
5.5633
5.6550
5.5757
5.5951
5.5729
5.5853
5.6327
5.6020
5.5479
5.5636
5.5109
5.5777
5.5397
5.6051
5.5935
5.5881
5.7419
5.7961
5.8229
5.8659
5.8498
5.8112
5.8475
5.9472
6.0752
6.0777
6.1270
6.1159
6.1723
6.1492
6.1160
6.1992
6.0664
6.2206
5.9978
5.8680
5.9956