chuyển đổi Lempira Honduras (HNL) Đô la Đài Loan mới (TWD)

L
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi HNL/TWD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Lempira Honduras sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lempira Honduras = 118.0833 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Lempira Honduras sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lempira Honduras = 118.0833 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Lempira Honduras / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày HNL /TWD kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Lempira Honduras = 2.3514606085292 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

  • 1 Lempira Honduras = 1.1808328539061 Đô la Đài Loan mới
Date HNL/TWD
1.2185
1.2185
1.2185
1.2319
1.2136
1.2086
1.2106
1.2105
1.2085
1.2085
1.2067
1.2149
1.2089
1.2117
1.2176
1.2156
1.2156
1.2194
1.2090
1.2146
1.2288
1.2232
1.2232
1.2232
1.2156
1.2127
1.2085
1.2176
1.2126
1.2106
1.2106
1.2069
1.2052
1.2093
1.2040
1.2167
1.2168
1.2168
1.2017
1.2023
1.1808
1.2044
1.2164
1.2202
1.2051
1.2089
1.2116
1.2125
1.2161
1.2157
chuyển đổi trong Kết quả -
1 HNL TWD 1 Lempira Honduras HNL = 1.22 Đô la Đài Loan mới TWD
2 HNL TWD 2 Lempira Honduras HNL = 2.44 Đô la Đài Loan mới TWD
15 HNL TWD 15 Lempira Honduras HNL = 18.28 Đô la Đài Loan mới TWD
50 HNL TWD 50 Lempira Honduras HNL = 60.93 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi

Lempira Honduras (HNL)/Đô la Đài Loan mới (TWD)
1 Lempira Honduras = 1.22 Đô la Đài Loan mới
2 Lempira Honduras = 2.44 Đô la Đài Loan mới
3 Lempira Honduras = 3.66 Đô la Đài Loan mới
4 Lempira Honduras = 4.87 Đô la Đài Loan mới
5 Lempira Honduras = 6.09 Đô la Đài Loan mới
6 Lempira Honduras = 7.31 Đô la Đài Loan mới
7 Lempira Honduras = 8.53 Đô la Đài Loan mới
8 Lempira Honduras = 9.75 Đô la Đài Loan mới
9 Lempira Honduras = 10.97 Đô la Đài Loan mới
10 Lempira Honduras = 12.19 Đô la Đài Loan mới
15 Lempira Honduras = 18.28 Đô la Đài Loan mới
20 Lempira Honduras = 24.37 Đô la Đài Loan mới
25 Lempira Honduras = 30.46 Đô la Đài Loan mới
30 Lempira Honduras = 36.56 Đô la Đài Loan mới
40 Lempira Honduras = 48.74 Đô la Đài Loan mới
50 Lempira Honduras = 60.93 Đô la Đài Loan mới
60 Lempira Honduras = 73.11 Đô la Đài Loan mới
70 Lempira Honduras = 85.30 Đô la Đài Loan mới
80 Lempira Honduras = 97.48 Đô la Đài Loan mới
90 Lempira Honduras = 109.67 Đô la Đài Loan mới
100 Lempira Honduras = 121.85 Đô la Đài Loan mới
150 Lempira Honduras = 182.78 Đô la Đài Loan mới
200 Lempira Honduras = 243.70 Đô la Đài Loan mới
500 Lempira Honduras = 609.25 Đô la Đài Loan mới
1 000 Lempira Honduras = 1 218.50 Đô la Đài Loan mới