tiền của Honduras : Lempira Honduras L

Honduras

Lempira Honduras là đồng tiền của của Honduras. Mã của của Lempira Honduras là HNL. Chúng tôi sử dụng L làm biểu tượng của của Lempira Honduras. Lempira Honduras được chia thành 100 centavos. HNL được quy định bởi Central Bank of Honduras.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lempira Honduras , tiền của Honduras

Tiền Của Honduras

flag HNL