tiền của Ireland : Pao Ai-len IEP

Ireland

Vào 1 Th01 1922, pao ai-len (IEP) đã thay thế cho bảng anh (GBP). Vào 9 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho pao ai-len (IEP). Mã của của Pao Ai-len là IEP. Chúng tôi sử dụng IEP làm biểu tượng của của Pao Ai-len.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Pao Ai-len , tiền của Ireland

IEP/tiền tệ chuyển đổi
1 IEP = 1.2697 EUR
1 IEP = 10.0938 CNY
1 IEP = 1.1505 GBP
1 IEP = 160.7412 JPY
1 IEP = 115.7002 RUB
1 IEP = 6.2713 MYR
1 IEP = 46.4878 THB
1 IEP = 2.0764 AUD
1 IEP = 0.0001 BTC
1 IEP = 73.9435 PHP

tiền tệ/IEP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 IEP
1 USD = 0.6498 IEP
1 KRW = 0.0006 IEP
1 TWD = 0.0228 IEP
1 EUR = 0.7876 IEP
1 CNY = 0.0991 IEP
1 GBP = 0.8692 IEP
1 JPY = 0.0062 IEP
1 RUB = 0.0086 IEP
1 MYR = 0.1595 IEP