tiền của Ireland : Pao Ai-len IEP

Ireland

Vào 1 Th01 1922, pao ai-len (IEP) đã thay thế cho bảng anh (GBP). Vào 9 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho pao ai-len (IEP). Mã của của Pao Ai-len là IEP. Chúng tôi sử dụng IEP làm biểu tượng của của Pao Ai-len.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Pao Ai-len , tiền của Ireland

IEP/tiền tệ chuyển đổi
1 IEP = 44.0490 TWD
1 IEP = 1.2697 EUR
1 IEP = 158.4519 JPY
1 IEP = 1.1467 GBP
1 IEP = 2.0874 AUD
1 IEP = 110.1963 RUB
1 IEP = 46.5405 THB
1 IEP = 1.9949 CAD
1 IEP = 6.3170 MYR
1 IEP = 13568.0402 LAK

tiền tệ/IEP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 IEP
1 USD = 0.6663 IEP
1 CNY = 0.0957 IEP
1 KRW = 0.0006 IEP
1 TWD = 0.0227 IEP
1 EUR = 0.7876 IEP
1 JPY = 0.0063 IEP
1 GBP = 0.8721 IEP
1 AUD = 0.4791 IEP
1 RUB = 0.0091 IEP

Tiền Của Ireland

Các đồng tiền chính