tiền của Li-băng : Bảng Li-băng ل.ل

Li-băng

Bảng Li-băng là đồng tiền của của Li-băng. Mã của của Bảng Li-băng là LBP. Chúng tôi sử dụng ل.ل làm biểu tượng của của Bảng Li-băng. Bảng Li-băng được chia thành 100 piastres. LBP được quy định bởi Central Bank of Lebanon.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Li-băng , tiền của Li-băng

Tiền Của Li-băng

flag LBP