tiền của Sudan : Đồng Bảng Sudan SDP

Sudan

Vào 1 Th01 1958, bảng anh (GBP) đã thay thế cho bảng ai cập (EGP). Vào 1 Th01 1958, đồng bảng sudan (SDP) đã thay thế cho bảng anh (GBP). Vào 1 Th06 1998, đồng dinar sudan (SDD) đã thay thế cho đồng bảng sudan (SDP). Vào 30 Th06 2007, bảng sudan (SDG) đã thay thế cho đồng dinar sudan (SDD). Mã của của Đồng Bảng Sudan là SDP. Chúng tôi sử dụng SDP làm biểu tượng của của Đồng Bảng Sudan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Bảng Sudan , tiền của Sudan

Tiền Của Sudan