tiền của El Salvador : Colón El Salvador $

El Salvador

Vào 1 Th01 2001, đô la mỹ (USD) đã thay thế cho colón el salvador (SVC). Mã của của Colón El Salvador là SVC. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Colón El Salvador.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Colón El Salvador , tiền của El Salvador

Tiền Của El Salvador