Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Bảng Ai Cập (EGP)

Bộ chuyển đổi VND/EGP được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

ج.م
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Bảng Ai Cập là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 70,75 Bảng Ai Cập

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Bảng Ai Cập là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 70,75 Bảng Ai Cập

Lịch sử Đồng Việt Nam / Bảng Ai Cập

Lịch sử của giá hàng ngày VND /EGP kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0,0008842704234886 Bảng Ai Cập

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0,00022433348691042 Bảng Ai Cập
Date VND/EGP
0.0007165
0.0007164
0.0007136
0.0007150
0.0007151
0.0007151
0.0007116
0.0007131
0.0007121
0.0007160
0.0007130
0.0007134
0.0007134
0.0007124
0.0007148
0.0007120
0.0007162
0.0007146
0.0007147
0.0007147
0.0007174
0.0007075
0.0007145
0.0007159
0.0007145
0.0007144
0.0007144
0.0007153
0.0007146
0.0007143
0.0007129
0.0007134
0.0007136
0.0007136
0.0007188
0.0007164
0.0007158
0.0007149
0.0007170
0.0007170
0.0007170
0.0007139
0.0007184
0.0007152
0.0007145
0.0007133
0.0007135
0.0007135
0.0007153
0.0007141
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 VND EGP 1 000 Đồng Việt Nam VND = 0.72 Bảng Ai Cập EGP
2 000 VND EGP 2 000 Đồng Việt Nam VND = 1.43 Bảng Ai Cập EGP
15 000 VND EGP 15 000 Đồng Việt Nam VND = 10.75 Bảng Ai Cập EGP
50 000 VND EGP 50 000 Đồng Việt Nam VND = 35.83 Bảng Ai Cập EGP

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Bảng Ai Cập (EGP)
1 000 Đồng Việt Nam = 0.72 Bảng Ai Cập
2 000 Đồng Việt Nam = 1.43 Bảng Ai Cập
3 000 Đồng Việt Nam = 2.15 Bảng Ai Cập
4 000 Đồng Việt Nam = 2.87 Bảng Ai Cập
5 000 Đồng Việt Nam = 3.58 Bảng Ai Cập
6 000 Đồng Việt Nam = 4.30 Bảng Ai Cập
7 000 Đồng Việt Nam = 5.02 Bảng Ai Cập
8 000 Đồng Việt Nam = 5.73 Bảng Ai Cập
9 000 Đồng Việt Nam = 6.45 Bảng Ai Cập
10 000 Đồng Việt Nam = 7.17 Bảng Ai Cập
15 000 Đồng Việt Nam = 10.75 Bảng Ai Cập
20 000 Đồng Việt Nam = 14.33 Bảng Ai Cập
25 000 Đồng Việt Nam = 17.91 Bảng Ai Cập
30 000 Đồng Việt Nam = 21.50 Bảng Ai Cập
40 000 Đồng Việt Nam = 28.66 Bảng Ai Cập
50 000 Đồng Việt Nam = 35.83 Bảng Ai Cập
60 000 Đồng Việt Nam = 42.99 Bảng Ai Cập
70 000 Đồng Việt Nam = 50.16 Bảng Ai Cập
80 000 Đồng Việt Nam = 57.32 Bảng Ai Cập
90 000 Đồng Việt Nam = 64.49 Bảng Ai Cập
100 000 Đồng Việt Nam = 71.65 Bảng Ai Cập
150 000 Đồng Việt Nam = 107.48 Bảng Ai Cập
200 000 Đồng Việt Nam = 143.30 Bảng Ai Cập
500 000 Đồng Việt Nam = 358.25 Bảng Ai Cập
1 000 000 Đồng Việt Nam = 716.50 Bảng Ai Cập