chuyển đổi Rupee Mauritius (MUR) Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (YUN)

YUN

Bộ chuyển đổi Rupee Mauritius/Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Mauritius), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Mauritius = 221.8272 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Mauritius = 192.5092 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

bảng chuyển đổi: Rupee Mauritius/Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 1.95 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
2 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 3.90 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
3 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 5.85 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
4 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 7.80 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
5 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 9.75 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
10 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 19.49 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
15 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 29.24 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
20 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 38.98 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
25 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 48.73 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
100 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 194.92 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
500 Rupee Mauritius MUR MUR YUN 974.60 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN

Lịch sử Rupee Mauritius / Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử của giá hàng ngày MUR /YUN kể từ Thứ hai, 8 Tháng bảy 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Rupee Mauritius = 2.2183 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

tối thiểu trên

1 Rupee Mauritius = 1.9251 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
Date MUR/YUN
1.9492
1.9509
1.9308
1.9443
1.9335
1.9572
2.0124
2.0128
2.0242
2.0096
2.0210
2.0189
2.0405
2.0420
2.0324
2.0769
2.0414
2.0783
2.1086
2.1539
2.1565
2.1622
2.1531
2.1555
2.1610
2.1593
2.1468
2.1460
2.1559
2.1531
2.1555
2.1590
2.1747
2.1623
2.1757
2.1741
2.1723
2.1680
2.1835
2.2066
2.2183
2.1932
2.1947
2.1946
2.2052
2.1900
2.1940
2.1764
2.1651
2.1879
2.1786
2.1712
2.1682