Tỷ giá hối đoái Đồng Guilder Surinam (SRG) Đồng Franc Luxembourg (LUF)

SRG
LUF

Bộ chuyển đổi Đồng Guilder Surinam/Đồng Franc Luxembourg được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Franc Luxembourg là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Guilder Surinam = 508.2249751 Đồng Franc Luxembourg

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Franc Luxembourg là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Guilder Surinam = 243.9224816 Đồng Franc Luxembourg

bảng chuyển đổi: Đồng Guilder Surinam/Đồng Franc Luxembourg

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 2.44 Đồng Franc Luxembourg LUF
2 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 4.88 Đồng Franc Luxembourg LUF
3 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 7.32 Đồng Franc Luxembourg LUF
4 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 9.77 Đồng Franc Luxembourg LUF
5 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 12.21 Đồng Franc Luxembourg LUF
10 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 24.41 Đồng Franc Luxembourg LUF
15 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 36.62 Đồng Franc Luxembourg LUF
20 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 48.83 Đồng Franc Luxembourg LUF
25 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 61.04 Đồng Franc Luxembourg LUF
100 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 244.14 Đồng Franc Luxembourg LUF
500 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG LUF 1 220.70 Đồng Franc Luxembourg LUF

bảng chuyển đổi: SRG/LUF

Lịch sử Đồng Guilder Surinam / Đồng Franc Luxembourg

Lịch sử của giá hàng ngày SRG /LUF kể từ Thứ ba, 22 Tháng mười 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Guilder Surinam = 0.0050822 Đồng Franc Luxembourg

tối thiểu trên

1 Đồng Guilder Surinam = 0.0024392 Đồng Franc Luxembourg

Lịch sử giá LUF / SRG

Date SRG/LUF
0.0024414
0.0024395
0.0024452
0.0046677
0.0046436
0.0046102
0.0046170
0.0045545
0.0046174
0.0046020
0.0046365
0.0046428
0.0046265
0.0047673
0.0048347
0.0048369
0.0048335
0.0048584
0.0048461
0.0048379
0.0049264
0.0049877
0.0050359
0.0050392
0.0049843
0.0050034
0.0049781
0.0049998
0.0050545
0.0049428
0.0050352
0.0049050
0.0047470
0.0048862
0.0050275
0.0050171
0.0049642
0.0049286
0.0049294
0.0049104
0.0048887
0.0048563
0.0048749
0.0049088
0.0048787
0.0049101
0.0049486
0.0049412
0.0049309
0.0049227
0.0048877
0.0049241