Tỷ giá hối đoái Đồng Guilder Surinam (SRG) Đô la Suriname (SRD)

Bộ chuyển đổi SRG/SRD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

SRG
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đô la Suriname là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Guilder Surinam = 99,71 Đô la Suriname

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đô la Suriname là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Guilder Surinam = 99,71 Đô la Suriname

Lịch sử Đồng Guilder Surinam / Đô la Suriname

Lịch sử của giá hàng ngày SRG /SRD kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Guilder Surinam = 0,0011430371937831 Đô la Suriname

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Guilder Surinam = 0,00094014948437352 Đô la Suriname
Date SRG/SRD
0.0010025
0.0010077
0.0010067
0.0010067
0.0010121
0.0010048
0.0010139
0.0010102
0.0010081
0.0010180
0.0010181
0.0010034
0.0010065
0.0010083
0.0009975
0.0010062
0.0010080
0.0010019
0.0010031
0.0010043
0.0010025
0.0010027
0.0010188
0.0010251
0.0010201
0.0010055
0.0010044
0.0010069
0.0010019
0.0010143
0.0010114
0.0010115
0.0010010
0.0009993
0.0010000
0.0010055
0.0010064
0.0010130
0.0010130
0.0010031
0.0010042
0.0010055
0.0010090
0.0010038
0.0010053
0.0010053
0.0010078
0.0009971
0.0010067
0.0010056
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 SRG SRD 1 000 Đồng Guilder Surinam SRG = 1.00 Đô la Suriname SRD
2 000 SRG SRD 2 000 Đồng Guilder Surinam SRG = 2.01 Đô la Suriname SRD
15 000 SRG SRD 15 000 Đồng Guilder Surinam SRG = 15.04 Đô la Suriname SRD
50 000 SRG SRD 50 000 Đồng Guilder Surinam SRG = 50.14 Đô la Suriname SRD

bảng chuyển đổi

Đồng Guilder Surinam (SRG)/Đô la Suriname (SRD)
1 000 Đồng Guilder Surinam = 1.00 Đô la Suriname
2 000 Đồng Guilder Surinam = 2.01 Đô la Suriname
3 000 Đồng Guilder Surinam = 3.01 Đô la Suriname
4 000 Đồng Guilder Surinam = 4.01 Đô la Suriname
5 000 Đồng Guilder Surinam = 5.01 Đô la Suriname
6 000 Đồng Guilder Surinam = 6.02 Đô la Suriname
7 000 Đồng Guilder Surinam = 7.02 Đô la Suriname
8 000 Đồng Guilder Surinam = 8.02 Đô la Suriname
9 000 Đồng Guilder Surinam = 9.02 Đô la Suriname
10 000 Đồng Guilder Surinam = 10.03 Đô la Suriname
15 000 Đồng Guilder Surinam = 15.04 Đô la Suriname
20 000 Đồng Guilder Surinam = 20.05 Đô la Suriname
25 000 Đồng Guilder Surinam = 25.07 Đô la Suriname
30 000 Đồng Guilder Surinam = 30.08 Đô la Suriname
40 000 Đồng Guilder Surinam = 40.11 Đô la Suriname
50 000 Đồng Guilder Surinam = 50.14 Đô la Suriname
60 000 Đồng Guilder Surinam = 60.16 Đô la Suriname
70 000 Đồng Guilder Surinam = 70.19 Đô la Suriname
80 000 Đồng Guilder Surinam = 80.22 Đô la Suriname
90 000 Đồng Guilder Surinam = 90.24 Đô la Suriname
100 000 Đồng Guilder Surinam = 100.27 Đô la Suriname
150 000 Đồng Guilder Surinam = 150.41 Đô la Suriname
200 000 Đồng Guilder Surinam = 200.54 Đô la Suriname
500 000 Đồng Guilder Surinam = 501.35 Đô la Suriname
1 000 000 Đồng Guilder Surinam = 1 002.70 Đô la Suriname