chuyển đổi Đồng Guilder Surinam (SRG) Đồng Việt Nam (VND)

SRG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi SRG/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Guilder Surinam = 302.7565 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Guilder Surinam = 302.7565 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đồng Guilder Surinam / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày SRG /VND kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Guilder Surinam = 6.8544478934939 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Guilder Surinam = 2.9781083741387 Đồng Việt Nam
Date SRG/VND
3.1359
3.1354
3.1368
3.1367
3.1364
3.1436
3.1290
3.1354
3.1319
3.1459
3.1458
3.1326
3.1289
3.1325
3.1360
3.1347
3.1389
3.1383
3.1257
3.1283
3.1398
3.1330
3.1436
3.1392
3.1299
3.1297
3.1176
3.1330
3.1242
3.1215
3.1367
3.1267
3.1171
3.1199
3.1303
3.1145
3.1266
3.1367
3.1369
3.1242
3.1202
3.1266
3.1274
3.1228
3.1244
3.1344
3.1213
3.1182
3.1217
3.1213
chuyển đổi trong Kết quả -
1 SRG VND 1 Đồng Guilder Surinam SRG = 3.14 Đồng Việt Nam VND
2 SRG VND 2 Đồng Guilder Surinam SRG = 6.29 Đồng Việt Nam VND
15 SRG VND 15 Đồng Guilder Surinam SRG = 47.16 Đồng Việt Nam VND
50 SRG VND 50 Đồng Guilder Surinam SRG = 157.19 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Đồng Guilder Surinam (SRG)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Đồng Guilder Surinam = 3.14 Đồng Việt Nam
2 Đồng Guilder Surinam = 6.29 Đồng Việt Nam
3 Đồng Guilder Surinam = 9.43 Đồng Việt Nam
4 Đồng Guilder Surinam = 12.57 Đồng Việt Nam
5 Đồng Guilder Surinam = 15.72 Đồng Việt Nam
6 Đồng Guilder Surinam = 18.86 Đồng Việt Nam
7 Đồng Guilder Surinam = 22.01 Đồng Việt Nam
8 Đồng Guilder Surinam = 25.15 Đồng Việt Nam
9 Đồng Guilder Surinam = 28.29 Đồng Việt Nam
10 Đồng Guilder Surinam = 31.44 Đồng Việt Nam
15 Đồng Guilder Surinam = 47.16 Đồng Việt Nam
20 Đồng Guilder Surinam = 62.87 Đồng Việt Nam
25 Đồng Guilder Surinam = 78.59 Đồng Việt Nam
30 Đồng Guilder Surinam = 94.31 Đồng Việt Nam
40 Đồng Guilder Surinam = 125.75 Đồng Việt Nam
50 Đồng Guilder Surinam = 157.19 Đồng Việt Nam
60 Đồng Guilder Surinam = 188.62 Đồng Việt Nam
70 Đồng Guilder Surinam = 220.06 Đồng Việt Nam
80 Đồng Guilder Surinam = 251.50 Đồng Việt Nam
90 Đồng Guilder Surinam = 282.93 Đồng Việt Nam
100 Đồng Guilder Surinam = 314.37 Đồng Việt Nam
150 Đồng Guilder Surinam = 471.56 Đồng Việt Nam
200 Đồng Guilder Surinam = 628.74 Đồng Việt Nam
500 Đồng Guilder Surinam = 1 571.85 Đồng Việt Nam
1 000 Đồng Guilder Surinam = 3 143.70 Đồng Việt Nam