Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Đồng kwacha của Zambia (ZMK)

ZMK

Bộ chuyển đổi Đồng Việt Nam/Đồng kwacha của Zambia được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đồng kwacha của Zambia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Việt Nam = 80.7674 Đồng kwacha của Zambia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đồng kwacha của Zambia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Việt Nam = 22.4502 Đồng kwacha của Zambia

bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Đồng kwacha của Zambia

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 0.78 Đồng kwacha của Zambia ZMK
2 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 1.57 Đồng kwacha của Zambia ZMK
3 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 2.35 Đồng kwacha của Zambia ZMK
4 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 3.13 Đồng kwacha của Zambia ZMK
5 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 3.91 Đồng kwacha của Zambia ZMK
6 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 4.70 Đồng kwacha của Zambia ZMK
7 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 5.48 Đồng kwacha của Zambia ZMK
8 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 6.26 Đồng kwacha của Zambia ZMK
9 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 7.04 Đồng kwacha của Zambia ZMK
10 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 7.83 Đồng kwacha của Zambia ZMK
15 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 11.74 Đồng kwacha của Zambia ZMK
20 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 15.65 Đồng kwacha của Zambia ZMK
25 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 19.56 Đồng kwacha của Zambia ZMK
30 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 23.48 Đồng kwacha của Zambia ZMK
40 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 31.30 Đồng kwacha của Zambia ZMK
50 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 39.13 Đồng kwacha của Zambia ZMK
60 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 46.95 Đồng kwacha của Zambia ZMK
70 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 54.78 Đồng kwacha của Zambia ZMK
80 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 62.60 Đồng kwacha của Zambia ZMK
90 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 70.43 Đồng kwacha của Zambia ZMK
100 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 78.25 Đồng kwacha của Zambia ZMK
150 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 117.38 Đồng kwacha của Zambia ZMK
200 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 156.50 Đồng kwacha của Zambia ZMK
500 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 391.25 Đồng kwacha của Zambia ZMK
1 000 Đồng Việt Nam VND VND ZMK 782.50 Đồng kwacha của Zambia ZMK

Lịch sử Đồng Việt Nam / Đồng kwacha của Zambia

Lịch sử của giá hàng ngày VND /ZMK kể từ Thứ tư, 2 Tháng sáu 2010.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.8076740658281 Đồng kwacha của Zambia

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.22450183623504 Đồng kwacha của Zambia
Date VND/ZMK
0.7698
0.7869
0.7940
0.7735
0.7926
0.7901
0.7776
0.8039
0.7539
0.7428
0.6960
0.6613
0.6555
0.6313
0.6311
0.6298
0.6233
0.6262
0.6305
0.6123
0.6070
0.6033
0.5796
0.6226
0.6574
0.6312
0.6230
0.6003
0.5921
0.5728
0.5675
0.5696
0.5664
0.5623
0.5608
0.5620
0.5651
0.5663
0.5661
0.5628
0.5621
0.5598
0.5541
0.5543
0.5483
0.5363
0.5498
0.5504
0.5542
0.5609