Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Bolívar Venezuela (VEF)

Bs
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/VEF được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Bolívar Venezuela là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Việt Nam = 109.6943 Bolívar Venezuela

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Bolívar Venezuela là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Việt Nam = 109.6943 Bolívar Venezuela

Lịch sử Đồng Việt Nam / Bolívar Venezuela

Lịch sử của giá hàng ngày VND /VEF kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 10.891042334467 Bolívar Venezuela

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 4.4050652931832E-5 Bolívar Venezuela
Date VND/VEF
10.6975
10.6936
10.6833
10.6833
10.6770
10.6584
10.6967
10.6430
10.6931
10.6902
10.6902
10.6815
10.6800
10.6833
10.6842
10.7502
10.7553
10.7553
10.7240
10.7360
10.7360
10.7192
10.7141
10.7144
10.7144
10.6896
10.7407
10.7044
10.7348
10.7055
10.7018
10.7018
10.7018
10.7263
10.7190
10.7371
10.7435
10.7471
10.7471
10.7272
10.7093
10.6947
10.7138
10.7529
10.7518
10.7518
10.7117
10.7147
10.7201
10.7347
chuyển đổi trong Kết quả -
1 VND VEF 1 Đồng Việt Nam VND = 10.69 Bolívar Venezuela VEF
2 VND VEF 2 Đồng Việt Nam VND = 21.38 Bolívar Venezuela VEF
15 VND VEF 15 Đồng Việt Nam VND = 160.38 Bolívar Venezuela VEF
50 VND VEF 50 Đồng Việt Nam VND = 534.59 Bolívar Venezuela VEF

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Bolívar Venezuela (VEF)
1 Đồng Việt Nam = 10.69 Bolívar Venezuela
2 Đồng Việt Nam = 21.38 Bolívar Venezuela
3 Đồng Việt Nam = 32.08 Bolívar Venezuela
4 Đồng Việt Nam = 42.77 Bolívar Venezuela
5 Đồng Việt Nam = 53.46 Bolívar Venezuela
6 Đồng Việt Nam = 64.15 Bolívar Venezuela
7 Đồng Việt Nam = 74.84 Bolívar Venezuela
8 Đồng Việt Nam = 85.53 Bolívar Venezuela
9 Đồng Việt Nam = 96.23 Bolívar Venezuela
10 Đồng Việt Nam = 106.92 Bolívar Venezuela
15 Đồng Việt Nam = 160.38 Bolívar Venezuela
20 Đồng Việt Nam = 213.83 Bolívar Venezuela
25 Đồng Việt Nam = 267.29 Bolívar Venezuela
30 Đồng Việt Nam = 320.75 Bolívar Venezuela
40 Đồng Việt Nam = 427.67 Bolívar Venezuela
50 Đồng Việt Nam = 534.59 Bolívar Venezuela
60 Đồng Việt Nam = 641.50 Bolívar Venezuela
70 Đồng Việt Nam = 748.42 Bolívar Venezuela
80 Đồng Việt Nam = 855.34 Bolívar Venezuela
90 Đồng Việt Nam = 962.25 Bolívar Venezuela
100 Đồng Việt Nam = 1 069.17 Bolívar Venezuela
150 Đồng Việt Nam = 1 603.76 Bolívar Venezuela
200 Đồng Việt Nam = 2 138.34 Bolívar Venezuela
500 Đồng Việt Nam = 5 345.85 Bolívar Venezuela
1 000 Đồng Việt Nam = 10 691.70 Bolívar Venezuela