Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (YUN)

YUN
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/YUN được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 30.859876 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 30.859876 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử Đồng Việt Nam / Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử của giá hàng ngày VND /YUN kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0037075305664847 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0030848534975803 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
Date VND/YUN
0.003479
0.003479
0.003479
0.003473
0.003457
0.003456
0.003441
0.003444
0.003444
0.003445
0.003431
0.003424
0.003411
0.003406
0.003419
0.003419
0.003419
0.003430
0.003438
0.003435
0.003431
0.003428
0.003427
0.003428
0.003410
0.003414
0.003406
0.003412
0.003403
0.003403
0.003403
0.003389
0.003393
0.003397
0.003401
0.003408
0.003408
0.003409
0.003406
0.003398
0.003382
0.003376
0.003398
0.003398
0.003398
0.003382
0.003369
0.003370
0.003380
0.003393
chuyển đổi trong Kết quả -
100 VND YUN 100 Đồng Việt Nam VND = 0.35 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
200 VND YUN 200 Đồng Việt Nam VND = 0.70 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
1 500 VND YUN 1 500 Đồng Việt Nam VND = 5.22 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
5 000 VND YUN 5 000 Đồng Việt Nam VND = 17.40 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (YUN)
100 Đồng Việt Nam = 0.35 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
200 Đồng Việt Nam = 0.70 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
300 Đồng Việt Nam = 1.04 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
400 Đồng Việt Nam = 1.39 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
500 Đồng Việt Nam = 1.74 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
600 Đồng Việt Nam = 2.09 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
700 Đồng Việt Nam = 2.44 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
800 Đồng Việt Nam = 2.78 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
900 Đồng Việt Nam = 3.13 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
1 000 Đồng Việt Nam = 3.48 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
1 500 Đồng Việt Nam = 5.22 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
2 000 Đồng Việt Nam = 6.96 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
2 500 Đồng Việt Nam = 8.70 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
3 000 Đồng Việt Nam = 10.44 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
4 000 Đồng Việt Nam = 13.92 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
5 000 Đồng Việt Nam = 17.40 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
6 000 Đồng Việt Nam = 20.87 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
7 000 Đồng Việt Nam = 24.35 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
8 000 Đồng Việt Nam = 27.83 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
9 000 Đồng Việt Nam = 31.31 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
10 000 Đồng Việt Nam = 34.79 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
15 000 Đồng Việt Nam = 52.19 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
20 000 Đồng Việt Nam = 69.58 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
50 000 Đồng Việt Nam = 173.95 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi
100 000 Đồng Việt Nam = 347.90 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi