Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (YUN)

YUN

Bộ chuyển đổi Đồng Việt Nam/Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 349.5948809 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 307.6345230 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 3.13 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
2 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 6.26 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
3 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 9.40 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
4 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 12.53 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
5 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 15.66 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
10 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 31.32 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
15 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 46.98 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
20 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 62.64 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
25 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 78.30 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
100 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 313.21 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN
500 000 Đồng Việt Nam VND VND YUN 1 566.05 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN

bảng chuyển đổi: VND/YUN

Lịch sử Đồng Việt Nam / Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử của giá hàng ngày VND /YUN kể từ Thứ năm, 23 Tháng một 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Việt Nam = 0.0034959 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

tối thiểu trên

1 Đồng Việt Nam = 0.0030763 Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi

Lịch sử giá YUN / VND

Date VND/YUN
0.0031492
0.0031238
0.0030888
0.0031061
0.0031148
0.0031177
0.0031281
0.0031592
0.0031762
0.0031962
0.0031804
0.0032457
0.0031989
0.0032132
0.0032004
0.0032134
0.0032411
0.0032078
0.0031847
0.0031999
0.0031730
0.0031958
0.0031916
0.0032192
0.0032250
0.0032234
0.0033006
0.0033370
0.0033432
0.0033468
0.0033675
0.0033554
0.0033442
0.0033916
0.0034490
0.0034734
0.0034728
0.0034194
0.0034431
0.0034396
0.0034359
0.0034608
0.0033497
0.0034831
0.0033729
0.0033106
0.0033916
0.0034836
0.0034806
0.0034405
0.0034065
0.0034311