Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Neutrino (NTR)

NTR
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/NTR được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Neutrino là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Việt Nam = 45.3137 Neutrino

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Neutrino là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Việt Nam = 45.3137 Neutrino

Lịch sử Đồng Việt Nam / Neutrino

Lịch sử của giá hàng ngày VND /NTR kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.65340172295595 Neutrino

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.45313736218318 Neutrino
Date VND/NTR
0.5124
0.5085
0.5068
0.5099
0.5096
0.5101
0.5148
0.5162
0.5165
0.5156
0.5147
0.5151
0.5151
0.5139
0.5127
0.5107
0.5128
0.5132
0.5130
0.5133
0.5157
0.5176
0.5183
0.5175
0.5184
0.5180
0.5183
0.5187
0.5172
0.5181
0.5198
0.5217
0.5211
0.5211
0.5217
0.5161
0.5211
0.5206
0.5190
0.5187
0.5192
0.5201
0.5195
0.5184
0.5180
0.5183
0.5168
0.5168
0.5160
0.5168
chuyển đổi trong Kết quả -
1 VND NTR 1 Đồng Việt Nam VND = 0.56 Neutrino NTR
2 VND NTR 2 Đồng Việt Nam VND = 1.12 Neutrino NTR
15 VND NTR 15 Đồng Việt Nam VND = 8.43 Neutrino NTR
50 VND NTR 50 Đồng Việt Nam VND = 28.09 Neutrino NTR

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Neutrino (NTR)
1 Đồng Việt Nam = 0.56 Neutrino
2 Đồng Việt Nam = 1.12 Neutrino
3 Đồng Việt Nam = 1.69 Neutrino
4 Đồng Việt Nam = 2.25 Neutrino
5 Đồng Việt Nam = 2.81 Neutrino
6 Đồng Việt Nam = 3.37 Neutrino
7 Đồng Việt Nam = 3.93 Neutrino
8 Đồng Việt Nam = 4.49 Neutrino
9 Đồng Việt Nam = 5.06 Neutrino
10 Đồng Việt Nam = 5.62 Neutrino
15 Đồng Việt Nam = 8.43 Neutrino
20 Đồng Việt Nam = 11.24 Neutrino
25 Đồng Việt Nam = 14.05 Neutrino
30 Đồng Việt Nam = 16.85 Neutrino
40 Đồng Việt Nam = 22.47 Neutrino
50 Đồng Việt Nam = 28.09 Neutrino
60 Đồng Việt Nam = 33.71 Neutrino
70 Đồng Việt Nam = 39.33 Neutrino
80 Đồng Việt Nam = 44.94 Neutrino
90 Đồng Việt Nam = 50.56 Neutrino
100 Đồng Việt Nam = 56.18 Neutrino
150 Đồng Việt Nam = 84.27 Neutrino
200 Đồng Việt Nam = 112.36 Neutrino
500 Đồng Việt Nam = 280.90 Neutrino
1 000 Đồng Việt Nam = 561.80 Neutrino